Verzaking

Verzaken is bijvoorbeeld geen schoppen bekennen, terwijl u nog wel kaarten in die kleur heeft. Een verzaking moet hersteld worden, tenzij u of uw partner een kaart heeft gespeeld in de volgende slag. Dus, als tijdig wordt bemerkt dat er verzaakt is wordt de verzaking hersteld. De kaart waarmee is verzaakt gaat terug en de verzaker moet bekennen. De teruggenomen kaart wordt een strafkaart. De arbiter zal uitleggen wat er met deze strafkaart gebeurt.

Wie mag aan wie vragen of er wordt verzaakt?

  • de leider mag het aan een tegenspeler vragen.
  • de dummy mag dit aan de leider vragen.
  • de tegenspelers mogen het aan de leider vragen (niet aan elkaar !).

Heeft u of uw partner een kaart gespeeld in de volgende slag, dan is de verzaking voldongen en wordt het spel afgespeeld. De arbiter beslist achteraf wat de consequenties zijn en stelt eventueel de score bij.

Hoeveel slagen worden er nu overgedragen aan de niet-overtredende partij na een voldongen verzaking?

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt.

Heeft u de slag waarin u verzaakte gemaakt, dan wordt één slag overgedragen aan de tegenpartij.

Heeft u of uw partner na de verzaking nog een slag gemaakt, dan worden twee slagen overgedragen.

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt, niet..

Heeft u de slag waarin u verzaakte niet gemaakt, maar uw partner maakte deze slag wel òf een van uw beiden maakte een van de volgende slagen, dan wordt één slag overgedragen.

Als u bovendien nog een slag maakt met een kaart die u reglementair had kunnen bijspelen in de verzaakte slag, wordt één extra slag overgedragen.

Overtredende partij maakt geen enkele slag.

Heeft uw partij noch de slag waarin verzaakt werd gemaakt, noch een van de volgende slagen, dan worden er geen slagen overgedragen. Er volgt dus geen straf.

Tenslotte:

Als de arbiter van mening is dat de verzaking tot gevolg heeft gehad dat de leider bijvoorbeeld 3 down is gegaan op een spel, terwijl elk ander paar het contract gemaakt heeft, kan hij/zij een arbitrale score toekennen. De arbiter kan bepalen dat de overdracht van twee slagen de leider onvoldoende schadeloos stelt voor de gemaakt overtreding.